Indiana University Bloomington

Portal/ Quechua

Quechua 101/102
Una Gramática Pedagógica del Inga
by: Steven Levinsohn w/ addistions by Francisco Tandioy

Open Access Materials


  • Download


  • Download

  • Lesson 3


  • Download


  • Download

  • Lesson 4


  • Download


  • Download


  • Download

  • Lesson 5


  • Download


  • Download

  • Lesson 6


  • Download


  • Download

  • Lesson 7


  • Download


  • Download


  • Download

  • Lesson 8


  • Download


  • Download


  • Download


  • Download

  • Lesson 9


  • Download


  • Download


  • Download

 • Lesson 10


  • Download


  • Download


  • Download


  • Download

  • Lesson 11


  • Download


  • Download


  • Download

  • Lesson 12


  • Download


  • Download


  • Download


  • Download


  • Download


  • Download

  • Lesson 13


  • Download


  • Download


  • Download


  • Download


  • Download


  • Download

 • Lesson 14


  • Download


  • Download


  • Download


  • Download


  • Download

  • Lesson 15


  • Download


  • Download


  • Download

  • Lesson 16


  • Download


  • Download


  • Download

  • Lesson 17


  • Download


  • Download


  • Download

  • Lesson 18


  • Download


  • Download


  • Download

  • Lesson 20


  • Download


  • Download

  • Lesson 21


  • Download


  • Download

  • Lesson 22


  • Download


  • Download